B.S. Index van de afkondigingen van 23 augustus 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 17/08/2017 numac 2017030987 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 54, § 1, tiende lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014204494 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014204493 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in voedingswaren, betreffende de jaarlijkse premie betaalbaar in december type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014204492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de afwijkingen op de vijfdagenweek type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de verhoging type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provinci type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende de verlenging voor een bepaalde type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de brugdagen voor 2014, 2015 en 2016 type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 03/11/2014 numac 2014000813 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van de gemeenten als centra van het een type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 29/10/2014 numac 2014000697 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de inventaris- en schattingsregels van de roerende en onroerende goederen van de gemeenten aangewend voor de uitvoering van de opdrachten van de brandweerdiensten type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014204495 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014204498 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de wijziging van de gecoördineerde statuten van type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014204496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de contracten voor bepaalde duur of voor e type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 25/01/2016 numac 2016000030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de inventaris- en schattingsregels van de roerende en onroerende goederen van de gemeenten aangewend voor de uitvoering van de opdrachten van de brandweerdiensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/12/2015 numac 2015000775 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 12/11/2015 numac 2015000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 02/04/2015 numac 2015000173 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is. - Duitse vertaling. - Erratum type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 02/04/2015 numac 2015000172 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is. - Duitse vertaling. - Erratum type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 01/04/2015 numac 2015000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman - Erratum type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 23/02/2015 numac 2015000089 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 23/02/2015 numac 2015000088 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 20/02/2015 numac 2015009063 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Nieuwpoort van het vredegerecht van het kanton Veurne en Nieuwpoort naar Veurne type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014204500 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, tot vaststell type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014000817 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014000805 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014000712 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014205124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, 136, 154 en 163bis en tot invoeging van een artikel 71ter in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering betreffende de procedure elektronische controlekaart type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014009476 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende organisatie van de « Belgian Task Force for International Criminal Justice » type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014205125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die speciaal staal onder de vorm van continu gegoten cylindrische blooms vervaardigen, gelegen op het grondgebied van Seraing en die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014204741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 november 2015, 25 december 2016 en 1 januari 2017 (1) type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014000618 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014000652 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de buitengewone parlementaire zitting 2014 type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 01/09/2014 numac 2014011498 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van het Participatiefonds beoogd in artikel 66, § 1, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 2014 betreffende de Zesde Staatshervorming type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014009472 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van informatieformulier bedoeld in artikel 1004/2 van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014003330 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 54, § 1, tiende lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014000692 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van de gemeenten als centra van het een type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014018318 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 02-33-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van uitgaven met betrekking tot energiebesparen type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014003325 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2014 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukke type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 06/10/2014 numac 2014018357 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de financiering van de vaccins tegen Coxiella burnetii type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014024354 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van laboratoria die kunnen worden belast met een bloedanalyse tot bepaling van het alcoholgehalte type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 23/09/2014 numac 2014021105 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 houdende toekenning van een toelage aan Transitienetwerk Middenveld als netwerkorganisatie voor duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 23/09/2014 numac 2014021107 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Associations 21 » als koepelorganisatie voor duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/09/2014 numac 2014011523 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/09/2014 numac 2014011522 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014003359 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekk type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 18/09/2014 numac 2014205706 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot verlenging van de taalkaders voor het personeel van het Grondwettelijk Hof type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014015227 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot uitvoering van het Samenwerkingsakkoord van 2 maart 2007 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkel type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014022475 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, 2, B en F, 3, § 1, A, en 10, § 5, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ver

erratum

type erratum prom. 23/08/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014003353 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2014 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukke type erratum prom. 23/08/2014 pub. 22/01/2015 numac 2014000884 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is - Erratum

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 23/08/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014003356 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het definitieve verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2013
^