B.S. Index van de afkondigingen van 7 oktober 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/10/2014 pub. 25/06/2015 numac 2015000332 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot vaststelling van het regime en de ****, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de **** Vreemdelingenzaken, waar een **** type koninklijk besluit prom. 07/10/2014 pub. 21/10/2014 numac 2014000807 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot vaststelling van het regime en de ****, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de **** Vreemdelingenzaken, waar een ****

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/10/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014036786 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de rapportering over de toepassing van de bepalingen uit het besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betre type ministerieel besluit prom. 07/10/2014 pub. 06/11/2014 numac 2014036784 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 augustus 2011 tot erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikel 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. 07/10/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014036785 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot voorlopige erkenning van de Vlaamse cel van de Intergewestelijke Coördinererende instantie van de Belgische betaalorganen voor de Europese landbouwfondsen, vermeld in artikel 7, vierde lid van Verordening nr. 1306/2013 van het E type ministerieel besluit prom. 07/10/2014 pub. 24/10/2014 numac 2014206420 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2010 betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 07/10/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014206126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 mei 2003 tot oprichting van het Paritair leercomité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid type ministerieel besluit prom. 07/10/2014 pub. 16/10/2014 numac 2014011574 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 07/10/2014 pub. 16/10/2014 numac 2014206052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de secretaris van een paritair comité type ministerieel besluit prom. 07/10/2014 pub. 16/10/2014 numac 2014206051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de secretaris van een paritair comité type ministerieel besluit prom. 07/10/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014009559 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de post van stafdirecteur van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 07/10/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014011573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 07/10/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014206118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 1999 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het hotelbedrijf type ministerieel besluit prom. 07/10/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014206124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 mei 2003 tot oprichting van het Paritair leercomité voor de voedingsnijverheid

erratum

type erratum prom. 07/10/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014036856 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot voorlopige erkenning van de Vlaamse cel van de Intergewestelijke Coördinerende instantie van de Belgische betaalorganen voor de Europese landbouwfondsen, vermeld in artikel 7, vierde lid van verordening nr. 1306/2013 van het Eur

arrest

type arrest prom. 07/10/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014206121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 23 januari 2014 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden
^