B.S. Index van de afkondigingen van 15 oktober 2014

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/10/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014036788 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2011 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, w type ministerieel besluit prom. 15/10/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014036813 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van BIFIPROR als alternatieve beheersmaatregel in het kader van het Legionellabesluit

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/10/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014029655 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de commissie belast met het ontvangen van klachten van studenten betreffende een weigering om inschrijving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/10/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014029656 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de werkingswijze van de commissie belast met het ontvangen van klachten van studenten betreffende een weigering om inschrijving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/10/2014 pub. 01/12/2014 numac 2014029725 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de samenstelling van de overheidsafvaardiging binnen het Comité van sector IX, van het Comité van de plaatselijke en provinciale openbare diensten, 2de afdeling en van het Onderhandelin

overeenkomst

type overeenkomst prom. 15/10/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014022516 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

erkenning

type erkenning prom. 15/10/2014 pub. 31/10/2014 numac 2014018393 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^