B.S. Index van de afkondigingen van 21 oktober 2014

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/10/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036778 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de selectiecriteria, vermeld in artikel 1 tot en met 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende afwijkingen van de bouwtechnische en bouwfysische normen waaraan de infrastructuur va type ministerieel besluit prom. 21/10/2014 pub. 12/11/2014 numac 2014031909 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de Overeenkomst voor de opleiding van zelfstandige kandidaat-chauffeurs
^