B.S. Index van de afkondigingen van 4 november 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/11/2014 pub. 25/11/2014 numac 2014014621 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 inzake uitrusting van zeeschepen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement type koninklijk besluit prom. 04/11/2014 pub. 01/12/2014 numac 2014014736 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten betreffende scheepvaartveiligheid type koninklijk besluit prom. 04/11/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014014886 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid en tot intrekking van het mandaat van bepaalde ambtenaren type koninklijk besluit prom. 04/11/2014 pub. 12/01/2015 numac 2014018486 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage ten bate van de VZW Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/11/2014 pub. 19/01/2015 numac 2014207839 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 12 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 04/11/2014 pub. 19/01/2015 numac 2014207840 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 12 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014
^