B.S. Index van de afkondigingen van 6 november 2014

Snelle toegang:

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/11/2014 pub. 07/05/2015 numac 2015031245 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest 6 NOVEMBER 2014 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Grondels » op het grondgebied van de gemeente Anderlecht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/11/2014 pub. 16/12/2014 numac 2014032000 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van woningen die beheerd worden door de Brusselse Gewestelijke Huisvestings

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/11/2014 pub. 14/11/2014 numac 2014206948 bron waalse overheidsdienst Besluit van de **** **** tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type besluit van de waalse regering prom. 06/11/2014 pub. 02/01/2015 numac 2014027268 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007 betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst type besluit van de waalse regering prom. 06/11/2014 pub. 02/01/2015 numac 2014027269 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een Directie voor de controle op de lokale mandaten binnen de Waalse Overheidsdienst en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2007 tot oprichting van een tijdelijke cel voor d type besluit van de waalse regering prom. 06/11/2014 pub. 18/11/2014 numac 2014206957 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten en tot wi type besluit van de waalse regering prom. 06/11/2014 pub. 17/11/2014 numac 2014206976 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 maart 2013 tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entrepri type besluit van de waalse regering prom. 06/11/2014 pub. 17/11/2014 numac 2014206956 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een verlenging van 21 erkenningen voor centra voor de validering van de vaardigheden type besluit van de waalse regering prom. 06/11/2014 pub. 17/11/2014 numac 2014206955 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een erkenning voor de centra voor de validering van de vaardigheden van het onderwijs voor sociale promotie Sud-Luxembourg en van het onderwijs voor sociale promotie van Hoei-Borgworm-Saint-George type besluit van de waalse regering prom. 06/11/2014 pub. 17/11/2014 numac 2014206954 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2010 tot aanwijzing van de leden van de Commissie Cheques, ingesteld bij het decreet van 10 april 2003 betreffende de financiële incentives voor de opleid type besluit van de waalse regering prom. 06/11/2014 pub. 17/11/2014 numac 2014206953 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 september 2013 tot benoeming van de leden van het bureau van het beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites e type besluit van de waalse regering prom. 06/11/2014 pub. 17/11/2014 numac 2014206949 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 betreffende de organisatie van de territoriale directies van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse Dienst voor Beroeps type besluit van de waalse regering prom. 06/11/2014 pub. 17/11/2014 numac 2014206951 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 november 2011 tot benoeming van de leden van het Strategisch Comité van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" type besluit van de waalse regering prom. 06/11/2014 pub. 17/11/2014 numac 2014206950 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 december 1994 houdende reglement van het contractueel personeel van de beroepsopleiding van de "Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et type besluit van de waalse regering prom. 06/11/2014 pub. 17/11/2014 numac 2014206952 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 mei 2011 tot benoeming van de leden van het beheerscomité van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi"

erratum

type erratum prom. 06/11/2014 pub. 22/05/2015 numac 2015031303 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Grondels » op het grondgebied van de gemeente Anderlecht. - Erratum

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/11/2014 pub. 10/12/2014 numac 2014207291 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/11/2014 pub. 13/02/2015 numac 2015200230 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 7 juni 2012 tot aanwijzing van de leden van de jeugdcommissie van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/11/2014 pub. 10/12/2014 numac 2014207292 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de regeringscommissarissen voor het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/11/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014207293 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 15 mei 2014 tot aanwijzing van de leden van de Verdelingscommissie van het Fonds voor afbetaling van schulden
^