B.S. Index van de afkondigingen van 7 november 2014

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/11/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014036822 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 07/11/2014 pub. 12/12/2014 numac 2014036894 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 19 juni 2014 betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in de periode van 1 juli 2014 tot 31 december 2014 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van d

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/11/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015035051 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke herverdeling van de provisie ingeschreven onder begrotingsartikel BC0/1BB-C-2-A/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 voor de toekenning van rend type besluit van de vlaamse regering prom. 07/11/2014 pub. 28/01/2015 numac 2015035065 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N135 tussen kilometerpunt 0.00 en 2.80 op het grondgebied van de gemeente Ravels. - Erratum type besluit van de vlaamse regering prom. 07/11/2014 pub. 16/12/2014 numac 2014036895 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden van het Agentschap voor Landbouw en Visserij naar het Departement Landbouw en Visserij type besluit van de vlaamse regering prom. 07/11/2014 pub. 10/12/2014 numac 2014036848 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/11/2014 pub. 09/12/2014 numac 2014036841 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N156 tussen kilometerpunt 0.00 en 2.80 op het grondgebied van de gemeente Ravels type besluit van de vlaamse regering prom. 07/11/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014036842 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2005 betreffende de toepassing van de heffing in de sector melk en zuivelproducten, wat de verplichte voorschotten op de heffing betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 07/11/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014036820 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector

document

type document prom. 07/11/2014 pub. 14/11/2014 numac 2014018410 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing houdende de toestemming voor de distributie en het gebruik van niet-vergunde geneesmiddelen in geval van verspreiding van de ebola-ziekte
^