B.S. Index van de afkondigingen van 14 november 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 13/01/2015 numac 2014206804 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 02/01/2015 numac 2014206805 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding te type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 02/01/2015 numac 2014206802 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 02/01/2015 numac 2014206811 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het globaal akkoord 2013-2014 in de subsector van afhand type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 02/01/2015 numac 2014206809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 decem type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 02/01/2015 numac 2014206800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de betaling van één of twee carenzdag per jaar (1) type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 02/01/2015 numac 2014206798 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 02/01/2015 numac 2014206806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de toekenning van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag o type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 02/01/2015 numac 2014206808 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de dagen anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 02/01/2015 numac 2014206781 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 02/01/2015 numac 2014206772 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, tot wijziging van de collectieve ar type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 02/01/2015 numac 2014206769 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de bedrijfstoeslag bij werkloosheid vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 02/01/2015 numac 2014206815 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging en coördinatie van de statuten "Sociaal type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 02/01/2015 numac 2014206817 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 13/01/2015 numac 2014206814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 13/01/2015 numac 2014206789 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag ploegenarbeid type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 13/01/2015 numac 2014206787 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, tot vaststelling van de bijdragen te storten door type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 13/01/2015 numac 2014206786 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitter type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 13/01/2015 numac 2014206785 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende de bepaling van de inspanning ten voordele van personen die behore type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 13/01/2015 numac 2014206784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2010 tot wijzig type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 13/01/2015 numac 2014206775 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de arbeidsduur in de sector "inplanten en onderhouden van parken e type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 13/01/2015 numac 2014206760 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, tot wijziging van de gecoördineerde statuten van het "Waarborg- en Sociaal type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 13/01/2015 numac 2014206759 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1 type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 13/01/2015 numac 2014206756 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, tot vaststell type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 13/01/2015 numac 2014206753 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot bepaling van de inspanning ten voordele van personen die type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 12/01/2015 numac 2014024419 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de toelage voor het begrotingsjaar 2014 aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 02/01/2015 numac 2014206766 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding te type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 02/01/2015 numac 2014206768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, ter bevordering van de tewerkstelling en vorming voor de risicogroe type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 02/01/2015 numac 2014206771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014024399 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 1969 tot vaststelling van de regels betreffende de verkiezing van de leden van de provinciale raden, de raden van beroep en van de nationale raad van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 13/01/2015 numac 2014206782 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer der consumptiepri type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 24/11/2014 numac 2014206685 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de vorming en opleiding; b) de collectieve arbeidso type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014206812 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende d type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014206764 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014206770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de eindejaarspremie en tijdelijke werkloosheid om economische rede type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014206788 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 02/01/2015 numac 2014012219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 02/01/2015 numac 2014206755 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/11/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014014868 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 44 op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Begijnendijk ter hoogte van de kilometerpaal 32.323 type ministerieel besluit prom. 14/11/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014014870 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 43 op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Booischot ter hoogte van de kilometerpaal 30.848 type ministerieel besluit prom. 14/11/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014014866 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 49 op de spoorlijn nr. 16, baanvak Arrondissementsgrens - Aarschot, gelegen te Aarschot ter hoogte van de kilometerpaal 36.301 type ministerieel besluit prom. 14/11/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014014871 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 42 op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Booischot ter hoogte van de kilometerpaal 30.515 type ministerieel besluit prom. 14/11/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014014867 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 47 op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Herselt ter hoogte van de kilometerpaal 34.925 type ministerieel besluit prom. 14/11/2014 pub. 27/11/2014 numac 2014022528 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en van de leden van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut v type ministerieel besluit prom. 14/11/2014 pub. 26/11/2014 numac 2014014857 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van de ministeriële besluiten nrs. 03250/156 van 5 februari 1968, A1/04524/156 van 20 maart 1984, A1/04524bis/156 van 6 april 1984, A1/07358/156BB/IIC van 16 november 1987, A1/08762/156 van 17 oktober 1990 en A1/95118/1 type ministerieel besluit prom. 14/11/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014014872 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 41 op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Booischot ter hoogte van de kilometerpaal 29.865 type ministerieel besluit prom. 14/11/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014014869 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 45 op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Begijnendijk ter hoogte van de kilometerpaal 33.253 type ministerieel besluit prom. 14/11/2014 pub. 10/12/2014 numac 2014207463 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 oktober 2011 houdende benoeming van de leden die de Minister van Zelfstandigen vertegenwoordigen in de Commissie voor vrijstelling van bijdragen type ministerieel besluit prom. 14/11/2014 pub. 09/12/2014 numac 2014029752 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring voor de leden van het onderwijzend personeel van het geheel van de domeinen van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde secundair kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 14/11/2014 pub. 08/12/2014 numac 2014004020 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanwijzing van de Adviseurs-generaal - gewestelijk directeurs die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde wa type ministerieel besluit prom. 14/11/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014014877 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 33 op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Heist-op-den-Berg ter hoogte van de kilometerpaal 23.883 type ministerieel besluit prom. 14/11/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014014876 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Heist-op-den-Berg ter hoogte van de kilometerpaal 27.137 type ministerieel besluit prom. 14/11/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014014875 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 38 op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Heist-op-den-Berg ter hoogte van de kilometerpaal 27.755 type ministerieel besluit prom. 14/11/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014014873 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 40 op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Booischot ter hoogte van de kilometerpaal 29.202 type ministerieel besluit prom. 14/11/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014014874 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 39 op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Heist-op-den-Berg ter hoogte van de kilometerpaal 28.412

document

type document prom. 14/11/2014 pub. 06/01/2015 numac 2014036940 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^