B.S. Index van de afkondigingen van 19 november 2014

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/11/2014 pub. 01/12/2014 numac 2014024401 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot hernieuwing van de mandaten van de leden van de jury bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid aangewezen door de Minister type ministerieel besluit prom. 19/11/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014014893 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de goedkeuring van het onderhoudsprogramma van het rollend en essentieel materieel en keuringsvoorwaarden voor rollend materieel op de luchthaven Brussel-Nationaal type ministerieel besluit prom. 19/11/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014014892 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de erkenning voor grondafhandelingsdiensten op de luchthaven Brussel-Nationaal

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/11/2014 pub. 02/01/2015 numac 2014031982 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de retributies die geïnd worden als tegenprestatie voor diensten geleverd door de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/11/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014029775 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de vernieuwing van twee erkenningen van centra voor de validatie van competenties toegekend wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/11/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014029784 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende aanstelling van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor de gesubsidieerde confessionele vrije type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/11/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014029785 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de netoverschrijdende commissie voor de bekwaamheidsbewijzen opgericht bij het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de F type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/11/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014029786 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van de verlenging van 21 erkenningen van centra voor de validatie van competenties
^