B.S. Index van de afkondigingen van 20 november 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/11/2014 pub. 24/11/2014 numac 2014207027 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1989 tot vaststelling van het aantal leden van de samenwerkingscommissie opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/11/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014024406 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 516.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten type ministerieel besluit prom. 20/11/2014 pub. 16/12/2014 numac 2014029772 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van activiteitenverslag dat ingevuld moet worden door de plaatselijke sportcentra en de geïntegreerde plaatselijke sportcentra type ministerieel besluit prom. 20/11/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014024400 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 1.456.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/11/2014 pub. 02/12/2014 numac 2014207172 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een lid van de raad van bestuur van de TEC Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 20/11/2014 pub. 02/12/2014 numac 2014207173 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van drie leden van de raad van bestuur van de « Société régionale wallonne du Transport » type besluit van de waalse regering prom. 20/11/2014 pub. 02/12/2014 numac 2014207174 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de raad van bestuur van de exploitatiemaatschappij type besluit van de waalse regering prom. 20/11/2014 pub. 02/12/2014 numac 2014207175 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de « Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature » type besluit van de waalse regering prom. 20/11/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014207194 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van de leden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten, Landschappen en Opgravingen van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 20/11/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014207243 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 oktober 2013 tot uitvoering van het decreet van 27 juni 2013 betreffende de Waalse strategie inzake duurzame ontwikkeling voor de aangelegenheden geregeld krachtens type besluit van de waalse regering prom. 20/11/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014207242 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 oktober 2013 tot uitvoering van het decreet van 27 juni 2013 betreffende het Waals beleid inzake duurzame ontwikkeling met het oog op de oprichting van een autonome

decreet

type decreet prom. 20/11/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014029792 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/11/2014 pub. 26/11/2014 numac 2014021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief. - Overheidsopdrachten en concessies voor openbare werken. - Betalingsregels van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, g

document

type document prom. 20/11/2014 pub. 05/01/2015 numac 2014036934 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 20/11/2014 pub. 06/01/2015 numac 2014036941 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 20/11/2014 pub. 06/01/2015 numac 2014036935 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 20/11/2014 pub. 06/01/2015 numac 2014036936 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden

erratum

type erratum prom. 20/11/2014 pub. 05/01/2015 numac 2014207735 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" . - Erratum

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/11/2014 pub. 13/07/2015 numac 2015031408 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2014/1567 van het college van de Franse Gemeenschapscommissie met betrekking tot de erkenning van centra voor de bekrachtiging van competenties op het vlak van de beroepsopleiding type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/11/2014 pub. 13/07/2015 numac 2015031405 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2014/1600 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot vaststelling van het bezoldigingsstatuut van de instellingen van openbaar nut v
^