B.S. Index van de afkondigingen van 21 november 2014

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/11/2014 pub. 01/12/2014 numac 2014004023 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 2000 betreffende de uitgifte van Staatsbons type ministerieel besluit prom. 21/11/2014 pub. 02/12/2014 numac 2014014887 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/615/66 van 9 september 2002 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 66 Brugge - Kortrijk type ministerieel besluit prom. 21/11/2014 pub. 02/12/2014 numac 2014014888 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/02876/53/69 van 21 november 2013 met betrekking tot de vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 69 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Schellebelle- Dendermonde, geleg type ministerieel besluit prom. 21/11/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014031989 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid en handtekening inzake de toepassing van de normen betreffende de toegang tot het beroep aan de ambtenaren-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/11/2014 pub. 12/12/2014 numac 2014036905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestwegen N18 Turnhoutsebaan - Peperstraat en Sint-Martinusstraat tussen kilometerpunt 9,59 en 10,88 Kasteelstraat tussen kilometerpunt 20,81 en 21,19 N18 Gildenstraat - Passt type besluit van de vlaamse regering prom. 21/11/2014 pub. 16/12/2014 numac 2014036907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/11/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014036906 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Bachelor in International and European Law als nieuwe opleiding van het Vesalius College type besluit van de vlaamse regering prom. 21/11/2014 pub. 14/01/2015 numac 2014036928 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende verblijf en begeleiding tijdens de schoolvrije dagen in de internaten van het Gemeenschapsonderwijs tijdens de transitiefase
^