B.S. Index van de afkondigingen van 24 november 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/11/2014 pub. 04/12/2014 numac 2014000889 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen in politiezones

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/11/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014022529 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 24/11/2014 pub. 02/12/2014 numac 2014207234 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van ministerieel besluit van 17 september 2014 betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie type ministerieel besluit prom. 24/11/2014 pub. 15/12/2014 numac 2014036903 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 2 van het ministerieel besluit van 24 februari 2014 tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepal

decreet

type decreet prom. 24/11/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014207479 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 6 november 2013 tussen de federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen betreffende de actieve begeleiding en opvolging van werklozen type decreet prom. 24/11/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014207477 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Tsjechische Republiek bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Tsjechische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontga type decreet prom. 24/11/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014207476 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 15 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek IJsland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van type decreet prom. 24/11/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014207474 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het i type decreet prom. 24/11/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014207473 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en type decreet prom. 24/11/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014207478 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord gesloten op 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de invoering v
^