B.S. Index van de afkondigingen van 27 november 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/11/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014004024 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten op de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging type koninklijk besluit prom. 27/11/2014 pub. 21/01/2015 numac 2015024025 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 40.833 euro aan de VZW "Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen" type koninklijk besluit prom. 27/11/2014 pub. 21/01/2015 numac 2015024023 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 41.666 euro aan « het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen » type koninklijk besluit prom. 27/11/2014 pub. 21/01/2015 numac 2015024024 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 40.883 euro aan de VZW "Inter-Environnement Wallonie" type koninklijk besluit prom. 27/11/2014 pub. 15/12/2014 numac 2014004035 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende benoeming van een Gouverneur voor België bij het Europees Stabiliteitsmechanisme, bij de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, bij de Aziatische Ontwikkelingsbank, bij de Interamerikaanse Ontwikkelingsbank, bij type koninklijk besluit prom. 27/11/2014 pub. 14/07/2015 numac 2015000370 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 22, 23 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/11/2014 pub. 08/12/2014 numac 2014004000 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 22, 23 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/11/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014024402 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de aanvullende subsidie toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2013 type ministerieel besluit prom. 27/11/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014009652 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de aangestelde voor de gegevensbescherming inzake het DNA-onderzoek in strafzaken

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/11/2014 pub. 04/05/2015 numac 2015031108 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de controleur van de vastleggingen en de vereffeningen bij Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/11/2014 pub. 23/02/2015 numac 2015031109 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 oktober 2013 houdende aanstelling van ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in de hoedanigheid van controleur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/11/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014032033 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, tot wijziging van artikel 24, § 2, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2013 tot instelling van een herhuisvestingstoelage

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2014 pub. 09/12/2014 numac 2014207318 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij ORES als distributienetbeheerder voor de stad Malmedy en de gemeente Waimes aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2014 pub. 08/12/2014 numac 2014207300 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 mei 2008 betreffende de administratieve geldboetes in de openbare vervoerdiensten in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2014 pub. 08/12/2014 numac 2014207301 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 413quater van de Waalse ambtenarencode inzake reiskosten in het kader van de controle op absenteïsme wegens ziekte type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2014 pub. 11/12/2014 numac 2014207426 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2000 houdende oprichting van de domaniale natuurreservaten van de Hoge Venen type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2014 pub. 11/12/2014 numac 2014207425 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 februari 2003 houdende oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat « Les Pachis » te Sambreville type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2014 pub. 11/12/2014 numac 2014207424 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 november 1985 tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Fond des Nues » type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2014 pub. 09/12/2014 numac 2014207317 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de overdrachten van bevoegdheden aan de statutaire ambtenaren van het « Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité » type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2014 pub. 11/12/2014 numac 2014207415 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1987 tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Pré des Forges » te Saint-Hubert en Tellin type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2014 pub. 11/12/2014 numac 2014207416 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 mei 1985 tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Ile d'Al Golette » type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2014 pub. 11/12/2014 numac 2014207417 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 juni 1999 tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Ile de Dave » type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2014 pub. 11/12/2014 numac 2014207419 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 januari 1999 tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Iles de Godinne » type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2014 pub. 11/12/2014 numac 2014207418 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 september 1997 tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Ile d'Androssart » type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2014 pub. 11/12/2014 numac 2014207420 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 januari 2002 tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Ile de Moniat » type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2014 pub. 11/12/2014 numac 2014207423 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 oktober 2005 houdende oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat « Sclaigneaux » te Andenne

decreet

type decreet prom. 27/11/2014 pub. 08/12/2014 numac 2014207299 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 september 2013 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, over de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België in het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie en

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/11/2014 pub. 16/01/2015 numac 2015031013 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de uitwerking en opvolging van een personeelsplan op basis van de personeelsenveloppe

arrest

type arrest prom. 27/11/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014032031 bron brussels hoofdstedelijk gewest Regeringsbesluit betreffende de verwerving van de gebouwen gelegen Paleizenstraat nrs. 265 en 269 en Masuiplein nr. 13

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 27/11/2014 pub. 13/03/2015 numac 2015200981 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot voorlopige rangschikking van de voorgevel van de voormalige bioscoop Capitol, Neustraße 79 te Eupen als monument
^