B.S. Index van de afkondigingen van 6 januari 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/01/2015 pub. 03/02/2015 numac 2015012011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België - Ambachtelijke schoenmakerijen en detailhandel in schoenen - Ledernijverheid type koninklijk besluit prom. 06/01/2015 pub. 03/02/2015 numac 2015012010 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Ambachtelijke schoenmakerijen en detailhandel in schoenen - Ledernijverheid type koninklijk besluit prom. 06/01/2015 pub. 20/01/2015 numac 2015011021 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 06/01/2015 pub. 19/01/2015 numac 2015024013 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2004 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld volgens de sanitaire risico's verb type koninklijk besluit prom. 06/01/2015 pub. 19/01/2015 numac 2015024012 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten vastgesteld volgens de sanitaire risico's verbonden aan bedrijven waar varkens gehouden worden type koninklijk besluit prom. 06/01/2015 pub. 16/01/2015 numac 2015011023 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/01/2015 pub. 23/01/2015 numac 2015000023 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties o type ministerieel besluit prom. 06/01/2015 pub. 23/01/2015 numac 2015000024 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties o type ministerieel besluit prom. 06/01/2015 pub. 30/01/2015 numac 2015000017 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 mei 2013 houdende de oprichting en de organisatie van de overlegorganen binnen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 06/01/2015 pub. 15/01/2015 numac 2015011010 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 94 houdende intrekking van erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 06/01/2015 pub. 09/01/2015 numac 2015009014 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 oktober 2014 houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de post van stafdirecteur van de Veiligheid van de Staat
^