B.S. Index van de afkondigingen van 7 januari 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/01/2015 pub. 15/01/2015 numac 2015011014 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 07/01/2015 pub. 07/04/2015 numac 2015031192 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van het Taxigebruikerscomité van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/01/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015029023 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het overlegplatform bedoeld in artikel 51 van de vierde beheersovereenkomst van de RTBF 2013-2017 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2015029033 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de regio-instanties ingesteld bij het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend Onderwijs. - Vorming. - Arbeidsmarkt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/01/2015 pub. 17/02/2015 numac 2015029034 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de aanneming van een model van huishoudelijk reglement voor de regio-instanties ingesteld bij het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/01/2015 pub. 26/02/2015 numac 2015029053 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de toekenning van een hoger ambt van administrateur-generaal van « Wallonie-Bruxelles International »
^