B.S. Index van de afkondigingen van 9 januari 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/01/2015 pub. 21/01/2015 numac 2015003019 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 0.80 % - 22 juni 2025 » type ministerieel besluit prom. 09/01/2015 pub. 28/01/2015 numac 2015035075 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 mei 2010 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake onderwijs aan de inspecteur-generaal, wat betreft enkele aspecten naar aanleiding van een ongunstig advies en de rapporterin

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/01/2015 pub. 28/01/2015 numac 2015035078 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Epidemiology type besluit van de vlaamse regering prom. 09/01/2015 pub. 29/01/2015 numac 2015035093 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een type besluit van de vlaamse regering prom. 09/01/2015 pub. 02/02/2015 numac 2015035073 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang

erkenning

type erkenning prom. 09/01/2015 pub. 21/01/2015 numac 2015018018 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^