B.S. Index van de afkondigingen van 13 januari 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/01/2015 pub. 23/01/2015 numac 2015003014 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende intrekking van het koninklijk besluit van 30 december 2014 houdende aanstelling van leden van de Commissie voor boekhoudkundige normen op voorstel van de Minister van Financiën type koninklijk besluit prom. 13/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2015009013 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Justitie naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 13/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207804 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 13/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207807 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het opleidingsproject "Opstap naar zorgkundige" type koninklijk besluit prom. 13/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag o type koninklijk besluit prom. 13/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2014207808 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het akkoord 2013-2 type koninklijk besluit prom. 13/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2015012002 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, ter verbetering van de collectieve arbeidsove type koninklijk besluit prom. 13/01/2015 pub. 09/02/2015 numac 2015021006 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type koninklijk besluit prom. 13/01/2015 pub. 10/02/2015 numac 2015024037 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 2012 voor de toekenning van een toelage aan de ziekenwagendiensten, bedoeld in artikel 5 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, voor de o type koninklijk besluit prom. 13/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2015009007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Justitie naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 13/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2015009006 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Justitie naar de **** **** type koninklijk besluit prom. 13/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2015009012 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Justitie naar de Franse gemeenschapsregering type koninklijk besluit prom. 13/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2014207800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van productie van tegels voor de verhoogde vloeren voor de bedrijfskantoorgebouwen, gelegen op het grondgebied van Froyennes en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektris type koninklijk besluit prom. 13/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2014207802 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de ontwikkeling en de productie van radiologische apparaten, gelegen op het grondgebied van Loncin en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bou type koninklijk besluit prom. 13/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2014207801 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van metalen constructies, koperslagerswerk, constructies in staal, roestvast staal en coatings voor de sector van de scheikunde, petrochemie, cementfabriek, ijzer- en staalindustrie en de milieuse type koninklijk besluit prom. 13/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2015009008 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Justitie naar de Duitse Gemeenschapsregering type koninklijk besluit prom. 13/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2015009009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Justitie naar de Franse gemeenschapsregering type koninklijk besluit prom. 13/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2015009011 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Justitie naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 13/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2015009010 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Justitie naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 13/01/2015 pub. 28/04/2015 numac 2015012001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de ecocheques

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/01/2015 pub. 23/01/2015 numac 2015200259 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 13/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2015011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel XI.69 van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 13/01/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015029060 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de dermato-venereologie type ministerieel besluit prom. 13/01/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015029069 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de commissie voor de erkenning van geneesheren-specialisten in anesthesie-reanimatie

arrest

type arrest prom. 13/01/2015 pub. 16/02/2015 numac 2015200715 bron vlaamse overheid Arrest van de Raad van State
^