B.S. Index van de afkondigingen van 14 januari 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/01/2015 pub. 19/02/2015 numac 2015200779 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 juni 2013 tot invoering van een certificeringsregeling voor installateurs van systemen voor energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen en voor vaklui die werken i.v.m.

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/01/2015 pub. 22/01/2015 numac 2015015007 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Omzendbrief houdende instructies inzake legalisatie en onderzoek van vreemde documenten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/01/2015 pub. 26/02/2015 numac 2015029051 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2004 tot vaststelling van de nadere regels voor de aanstelling, de duur van de mandaten en de vacatievergoedingen van de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/01/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015029057 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 mei 1999 tot samenstelling van de Raad van beroep voor de "Office de la Naissance et de l'Enfance"

arrest

type arrest prom. 14/01/2015 pub. 29/01/2015 numac 2015031040 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidend ambtenaar tot aanstelling als met het toezicht belaste personeelsleden bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer
^