B.S. Index van de afkondigingen van 19 januari 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/01/2015 pub. 23/01/2015 numac 2015200262 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit houdende aanduiding van de leden van de Medische Jury in toepassing van artikel 54.9 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar v

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/01/2015 pub. 25/03/2015 numac 2015201397 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de verlenging van de erkenning van de opleidingscentra van het netwerk van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" krachtens artikel 25 van het besluit van type ministerieel besluit prom. 19/01/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015205149 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de « Commission consultative de l'eau »

lijst

type lijst prom. 19/01/2015 pub. 28/01/2015 numac 2015011036 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket
^