B.S. Index van de afkondigingen van 22 januari 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/01/2015 pub. 30/03/2015 numac 2015031146 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de verkoopwaarde van de met volkswoningen gelijkgestelde woningen voor het jaar 2015

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/01/2015 pub. 02/02/2015 numac 2015031064 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011 tot vaststelling van delegaties van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar van Net

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/01/2015 pub. 04/02/2015 numac 2015027021 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de validering van het model van de fiche in verband met de gezondheidstoestand en houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de Minister van Erfgoed wat betreft de fiches in verband met de gezondheidst type besluit van de waalse regering prom. 22/01/2015 pub. 03/02/2015 numac 2015200480 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot erkenning van de producentenorganisaties, de unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties type besluit van de waalse regering prom. 22/01/2015 pub. 03/02/2015 numac 2015200358 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Comité voor watercontrole type besluit van de waalse regering prom. 22/01/2015 pub. 03/02/2015 numac 2015200354 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Meix-devant-Virton type besluit van de waalse regering prom. 22/01/2015 pub. 03/02/2015 numac 2015200353 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Gedinne type besluit van de waalse regering prom. 22/01/2015 pub. 02/02/2015 numac 2015200352 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de samenstelling van de subregionale kamers voor tewerkstelling en vorming, opgericht bij het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend Onderwijs - Vorming - type besluit van de waalse regering prom. 22/01/2015 pub. 02/02/2015 numac 2015200351 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden belast met de controle op de inrichtingen voor de huisvesting en de opvang van bejaarde personen type besluit van de waalse regering prom. 22/01/2015 pub. 30/01/2015 numac 2015200356 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot machtiging van de doortocht van de "Legend Boucles de Bastogne" op 21 februari 2015

decreet

type decreet prom. 22/01/2015 pub. 30/01/2015 numac 2015200346 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde het bezit van dieren uitsluitend of voornamelijk voor de productie van pels te verbieden type decreet prom. 22/01/2015 pub. 30/01/2015 numac 2015200344 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende oprichting van de "Conseil wallon du bien-être des animaux" (1) type decreet prom. 22/01/2015 pub. 02/02/2015 numac 2015200350 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het aanhangsel van 15 mei 2014 tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van het aanhangsel van 27 maart 2014 bij het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 okto type decreet prom. 22/01/2015 pub. 02/02/2015 numac 2015200349 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de sociale akkoorden in de non-profitsector

bericht

type bericht prom. 22/01/2015 pub. 04/02/2015 numac 2015018043 bron interregionale verpakkingscommissie Bericht in toepassing van het artikel 13, § 1, 12° van het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval

erratum

type erratum prom. 22/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2015031086 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011 tot vaststelling van delegaties van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar van Net

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/01/2015 pub. 25/02/2015 numac 2015200771 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 14 maart 2013 tot aanwijzing van de leden van de commissie die belast is met de uitvoering van de procedure voor aanstellingen in het ambt van hoofd van de onderwijsinspectie en van type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/01/2015 pub. 25/02/2015 numac 2015200772 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 april 2008 houdende aanwijzing van de leden van de commissie voor de aanwijzing van de inrichtingshoofden in het secundair gemeenschapsonderwijs en houdende rangschikking van de kan type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/01/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015200979 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de raad van beroep van het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren
^