B.S. Index van de afkondigingen van 23 januari 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/01/2015 pub. 30/01/2015 numac 2015035099 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2014 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 23/01/2015 pub. 26/02/2015 numac 2015035154 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landb type ministerieel besluit prom. 23/01/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015035231 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorschriften voor de activering van het betalingsrechtensysteem in 2015

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/01/2015 pub. 30/01/2015 numac 2015035104 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de identificatie en registratie van honden type besluit van de vlaamse regering prom. 23/01/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015035185 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzeker type besluit van de vlaamse regering prom. 23/01/2015 pub. 03/03/2015 numac 2015035184 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering
^