B.S. Index van de afkondigingen van 24 januari 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/01/2015 pub. 02/02/2015 numac 2015200060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 24/01/2015 pub. 20/02/2015 numac 2015200809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Arbeidsgerechten - Erratum type koninklijk besluit prom. 24/01/2015 pub. 20/02/2015 numac 2015003055 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 24, 27, 31, 46, 47, 48, 50, 54 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot uitvoeri type koninklijk besluit prom. 24/01/2015 pub. 09/02/2015 numac 2015014071 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het bedrag toegekend aan de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de opvolging van het verkeersveiligheidsbeleid van de politiediensten voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 24/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2015200093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende regeling van de cumul van onderbrekingsuitkeringen in de private sector met een overgangsuitkering type koninklijk besluit prom. 24/01/2015 pub. 03/02/2015 numac 2015200023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 24/01/2015 pub. 03/02/2015 numac 2015011044 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Antwerpen type koninklijk besluit prom. 24/01/2015 pub. 03/02/2015 numac 2015011045 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een derde plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Namen type koninklijk besluit prom. 24/01/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015000491 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 24, 27, 31, 46, 47, 48, 50, 54 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot uitvoeri

document

type document prom. 24/01/2015 pub. 05/03/2015 numac 2015035191 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden

erratum

type erratum prom. 24/01/2015 pub. 17/04/2015 numac 2015003152 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 24, 27, 31, 46, 47, 48, 50, 54 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot uitvoeri type erratum prom. 24/01/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015003157 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 24, 27, 31, 46, 47, 48, 50, 54 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot uitvoeri
^