B.S. Index van de afkondigingen van 26 januari 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/01/2015 pub. 17/02/2015 numac 2015200749 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper tijdelijk wordt toegelaten in de vijver van Serinchamps te Ciney type ministerieel besluit prom. 26/01/2015 pub. 17/02/2015 numac 2015200752 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt toegestaan in de gedeelten van de oostelijke Ourthe die stromen in bossen onder bosregeling type ministerieel besluit prom. 26/01/2015 pub. 17/02/2015 numac 2015200750 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de vangst en het bezit van vissen die de reglementaire afmetingen niet hebben, tijdelijk worden toegelaten gedurende het verloop van openbaar aangekondigde viswedstrijden in het Waalse Gewest

decreet

type decreet prom. 26/01/2015 pub. 02/03/2015 numac 2015200768 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot opheffing van het decreet van het Waals Gewest van 22 april 2010 houdende het statuut van de reisbureaus en tot opheffing van het uitvoeringsbesluit ervan type decreet prom. 26/01/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015201214 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het beheer van het elektronisch toezicht
^