B.S. Index van de afkondigingen van 27 januari 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/01/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015014070 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 31bis op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Itegem ter hoogte van de kilometerpaal 22.390 type ministerieel besluit prom. 27/01/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015014067 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 26 op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Berlaar ter hoogte van de kilometerpaal 18.172 type ministerieel besluit prom. 27/01/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015014068 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 28 op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Berlaar ter hoogte van de kilometerpaal 19.615 type ministerieel besluit prom. 27/01/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015014069 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 30 op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Berlaar ter hoogte van de kilometerpaal 21.231 type ministerieel besluit prom. 27/01/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015014066 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 16 op de spoorlijn nr. 23, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Berlaar ter hoogte van de kilometerpaal 16.551 type ministerieel besluit prom. 27/01/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015014065 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 21bis op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Lier ter hoogte van de kilometerpaal 15.598 type ministerieel besluit prom. 27/01/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015014064 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 20 op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Lier ter hoogte van de kilometerpaal 14.960 type ministerieel besluit prom. 27/01/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015014063 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 17 op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Lier ter hoogte van de kilometerpaal 14.007 type ministerieel besluit prom. 27/01/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015014062 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 16 op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Lier ter hoogte van de kilometerpaal 13.580 type ministerieel besluit prom. 27/01/2015 pub. 04/02/2015 numac 2015011048 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 95 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur

arrest

type arrest prom. 27/01/2015 pub. 30/01/2015 numac 2015003040 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het directiecomité tot vaststelling van de ambtsgebieden van de hulpkantoren van de Administratie Enig Kantoor - Geïntegreerde Verwerking van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, en tot wijziging van het be
^