B.S. Index van de afkondigingen van 29 januari 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/01/2015 pub. 17/02/2015 numac 2015003054 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/01/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015024052 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. 29/01/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015035250 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vastlegging van de algemene gelijkwaardigheid van het "International Baccalaureate Diploma"/"Diplôme du Baccalauréat International" en het "Europees baccalaureaatsdiploma" met het diploma van secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. 29/01/2015 pub. 10/03/2015 numac 2015035249 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire- of animatiefilm, of van animatiereeksen type ministerieel besluit prom. 29/01/2015 pub. 06/03/2015 numac 2015035232 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot het bepalen van het vaccinatieschema voor Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 29/01/2015 pub. 06/03/2015 numac 2015029066 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 2013 betreffende de samenstelling van de Commissie voor Nederlandse taal belast met het organiseren van taalexamens type ministerieel besluit prom. 29/01/2015 pub. 06/03/2015 numac 2015029067 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 2013 betreffende de samenstelling van de Commissie voor Engelse taal belast met de organisatie van taalexamens type ministerieel besluit prom. 29/01/2015 pub. 04/02/2015 numac 2015009066 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot erkenning van de "Dienst Forensische Geneeskunde - KULeuven " en het " Forensisch DNA Laboratorium - UHasselt" als laboratorium voor DNA-onderzoek in strafzaken type ministerieel besluit prom. 29/01/2015 pub. 16/02/2015 numac 2015014077 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 117 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Montignies-le-Tilleul, ter hoogte van de kilometerpaal 71.282 type ministerieel besluit prom. 29/01/2015 pub. 16/02/2015 numac 2015014076 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 115 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Montignies-le-Tilleul, ter hoogte van de kilometerpaal 70.537 type ministerieel besluit prom. 29/01/2015 pub. 16/02/2015 numac 2015014075 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 114 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Montignies-le-Tilleul, ter hoogte van de kilometerpaal 69.608 type ministerieel besluit prom. 29/01/2015 pub. 05/02/2015 numac 2015011053 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 29/01/2015 pub. 16/02/2015 numac 2015014073 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 109 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Charleroi, ter hoogte van de kilometerpaal 67.870 type ministerieel besluit prom. 29/01/2015 pub. 16/02/2015 numac 2015014072 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 108 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Charleroi, ter hoogte van de kilometerpaal 67.508 type ministerieel besluit prom. 29/01/2015 pub. 25/03/2015 numac 2015035315 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de hulpcoördinatie in de integrale jeugdhulp type ministerieel besluit prom. 29/01/2015 pub. 16/02/2015 numac 2015014074 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 113 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Montignies-le-Tilleul, ter hoogte van de kilometerpaal 69.395

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2015 pub. 16/02/2015 numac 2015027023 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de « SPAQuE » ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen in de locatie « Brenner » te Andenne type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2015 pub. 10/02/2015 numac 2015200573 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 september 2011 houdende uitvoering van artikel 5bis van het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressort type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2015 pub. 10/02/2015 numac 2015200575 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenningsmodaliteiten aan de gemeenten van de opbrengst van de aanvullende belasting op de belasting op de masten, pylonen of antennes type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2015 pub. 10/02/2015 numac 2015200574 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de ontwikkelingszones met inachtneming van artikel 107, § 3, punt c, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de maximumbedragen vastgesteld bij de richtlijnen betreffende de r

decreet

type decreet prom. 29/01/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015029081 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 14 juli 1997 houdende het statuut van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française », het decreet van 9 januari 2003 betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de o type decreet prom. 29/01/2015 pub. 02/03/2015 numac 2015029058 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het beheer van het elektronisch toezicht type decreet prom. 29/01/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015029046 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat erop gericht is een tussentijdse verhoging toe te voegen voor de leden van het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel alsook voor de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra en voor de inspecteurs-generaa

bericht

type bericht prom. 29/01/2015 pub. 23/02/2015 numac 2015018052 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van
^