B.S. Index van de afkondigingen van 31 januari 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2015018037 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 november 2006 houdende uitvoering van artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 31/01/2015 pub. 10/02/2015 numac 2015024048 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de hernieuwing van de conventie in het kader van de wetenschappelijke ondersteuning voor het Nationaal Focal Point Biosafety Clearing-House type koninklijk besluit prom. 31/01/2015 pub. 10/02/2015 numac 2015024047 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de surveillance van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, mazelen/rubella en polio type koninklijk besluit prom. 31/01/2015 pub. 18/02/2015 numac 2015009082 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Dour van het vredegerecht van het kanton Dour en Colfontaine naar Colfontaine type koninklijk besluit prom. 31/01/2015 pub. 18/02/2015 numac 2015200778 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 31/01/2015 pub. 19/02/2015 numac 2015024061 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 2013 houdende benoeming van de leden van de Adviesraad voor Bioveiligheid

erratum

type erratum prom. 31/01/2015 pub. 24/02/2015 numac 2015018065 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 november 2006 houdende uitvoering van artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen. - Erratum
^