B.S. Index van de afkondigingen van 4 februari 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015029078 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van een werkend lid van de Raad van bestuur van de "Haute Ecole Paul-Henri Spaak" type ministerieel besluit prom. 04/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015035282 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vastlegging van de middelen voor de subsidiëring van de aankoop van personenalarmtoestellen in 2015
^