B.S. Index van de afkondigingen van 6 februari 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/02/2015 pub. 16/02/2015 numac 2015018061 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 06/02/2015 pub. 26/02/2015 numac 2015201001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van de "Caisse wallonne d'assurances sociales des classes moyennes - Caisse d'assurances sociales de l'Union des Classes moyennes" belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. 06/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015029079 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van een plaatsvervangend lid van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole Paul-Henri Spaak »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015035269 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015035252 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015035253 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen inzake het persoonlijke-assistentiebudget type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015035317 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van programmaties van type 9 in het buitengewoon basisonderwijs en in het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015035193 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 19 juni 1997 houdende vaststelling van de subsidie toegekend aan de samenwerkingsverbanden inzake palliatieve verzorging tussen verzorgingsinstellingen en type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2015 pub. 03/03/2015 numac 2015035230 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van de toekenning van subsidies aan de organisatoren van kinderopvang, buitenschoolse opvang en adoptiebemiddeling die personeelsleden te werk stellen in een gewezen DAC-statuut type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2015 pub. 03/03/2015 numac 2015035192 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 16bis van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015035194 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 2 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de paritaire gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd buitengewoon onderwijs en onderwijs voor sociaal-culturele promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015029136 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de paritaire gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015029085 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en b type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015029086 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen
^