B.S. Index van de afkondigingen van 9 februari 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/02/2015 pub. 13/02/2015 numac 2015024059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende het verbod tot het op de markt brengen en het gebruiken van het product POR ÇÖZ en van het product Viking ontkalken Kireç Çözücü type ministerieel besluit prom. 09/02/2015 pub. 20/02/2015 numac 2015200761 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende regels toe te passen bij het verlies, de diefstal of de beschadiging van de legitimatiekaart van nucleair inspecteur alsook in het geval dat de houder, ongeacht de duur en de grond, zijn ambt niet kan of mag uitoefenen type ministerieel besluit prom. 09/02/2015 pub. 23/02/2015 numac 2015200763 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van ministerieel besluit van 27 augustus 2014 betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen type ministerieel besluit prom. 09/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015029091 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 2012 tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de Film en de Audiovisuele Sector type ministerieel besluit prom. 09/02/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 2014 houdende vaststelling van de lijst van de opleidingen die in aanmerking komen voor de professionelen in de audiovisuele sector

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/02/2015 pub. 03/03/2015 numac 2015200982 bron waalse overheidsdienst Ministeriële omzendbrief betreffende de interpretatie van artikel 12 van het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid

arrest

type arrest prom. 09/02/2015 pub. 26/02/2016 numac 2016031128 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Directeur-generaal houdende delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid aan de Directeur-Diensthoofd van Brussels Invest & Export
^