B.S. Index van de afkondigingen van 10 februari 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/02/2015 pub. 02/03/2015 numac 2015015026 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet met betrekking tot geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Belgische paspoorten en reisdocumenten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/02/2015 pub. 22/01/2018 numac 2014004022 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het aanstellingsbewijs van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 10/02/2015 pub. 16/03/2015 numac 2015200871 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie type koninklijk besluit prom. 10/02/2015 pub. 23/02/2015 numac 2015003066 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende aanstelling van een regeringscommissaris bij het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 10/02/2015 pub. 23/02/2015 numac 2015009104 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2015

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/02/2015 pub. 14/04/2015 numac 2015035413 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 6 juni 2013 tot erkenning van centra voor paarden met toepassing van artikel 35 van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. 10/02/2015 pub. 18/02/2015 numac 2015022041 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 10/02/2015 pub. 25/02/2015 numac 2015200855 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van FAMIFED type ministerieel besluit prom. 10/02/2015 pub. 18/02/2015 numac 2015022043 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 10/02/2015 pub. 18/02/2015 numac 2015022042 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/02/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015029132 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2013 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs

lijst

type lijst prom. 10/02/2015 pub. 26/02/2015 numac 2015011073 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket
^