B.S. Index van de afkondigingen van 11 februari 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/02/2015 pub. 18/02/2015 numac 2015003065 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 1.00 % - 22 juni 2031 »

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015029112 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot invoering van overeenstemmingstabellen tussen de categorieën bedoeld in artikel 43 van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie en de studiegebieden b type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015029109 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de opstelling van gemeenschappelijke externe proeven bekrachtigd door een getuigschrift op het einde van de derde fase van het pedagogische contin type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015029110 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 3 december 2014 tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promoti type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015029108 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2013 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met het opmaken van een gemeenschappelijke externe proef i type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015029104 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de opstelling van gemeenschappelijke externe proeven bekrachtigd door een getuigschrift op het einde van het hoger secundair onderwijs voor de sch type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015029102 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2014 tot aanstelling van de Regeringscommissarissen bij de academische polen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015029101 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het ambtsgebied van de vastbenoemde regeringscommissarissen bij de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de F type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015029103 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 3 bij de beheersovereenkomst van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » 2013-2018

lijst

type lijst prom. 11/02/2015 pub. 26/02/2015 numac 2015011078 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket
^