B.S. Index van de afkondigingen van 12 februari 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/02/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015202459 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/02/2015 pub. 23/02/2015 numac 2015031107 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 april 2009 houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen en van de boekhouder in de auton type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/02/2015 pub. 08/04/2015 numac 2015031215 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een globale subsidie van 150.000 euro aan de openbare instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het kader van het diversiteitsbeleid bij het Brussels Openbaar Ambt

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2015 pub. 10/03/2015 numac 2015201125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2015 pub. 02/03/2015 numac 2015200951 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling en van het besluit van de Waalse Regering van 3 apri type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2015 pub. 23/02/2015 numac 2015200821 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van de "Société wallonne du Crédit social" type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2015 pub. 23/02/2015 numac 2015200822 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2012 houdende aanwijzing van de bestuurders bij de "Société wallonne du Logement"

beschikking

type beschikking prom. 12/02/2015 pub. 25/02/2015 numac 2015031112 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen type beschikking prom. 12/02/2015 pub. 19/02/2015 numac 2015031111 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 16 mei 1991 houdende de keuze van het embleem en de vlag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
^