B.S. Index van de afkondigingen van 19 februari 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/02/2015 pub. 25/02/2015 numac 2015200917 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van ministerieel besluit van 11 december 2014 tot wijziging ministerieel besluit van 22 juni 2010 betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandi type ministerieel besluit prom. 19/02/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015000110 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Algemeen Nood- en Interventieplan van de Gouverneur van de provincie Henegouwen type ministerieel besluit prom. 19/02/2015 pub. 05/03/2015 numac 2015002001 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/02/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015201525 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 november 2010 houdende benoeming van de leden van het beheerscomité van de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/02/2015 pub. 01/04/2015 numac 2015201527 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 23 december 2010 houdende benoeming van de voorzitter en de overige leden van de raad van bestuur van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/02/2015 pub. 04/05/2015 numac 2015201526 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van inspecteurs met toepassing van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen
^