B.S. Index van de afkondigingen van 20 februari 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/02/2015 pub. 25/02/2015 numac 2015022051 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit van 20 februari 2015 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 107, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstand
^