B.S. Index van de afkondigingen van 30 maart 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/03/2015 pub. 07/04/2015 numac 2015035423 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2014 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 30/03/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015003099 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende oprichting en vaststelling van het gebied van de basisoverlegcomités voor sommige diensten die behoren tot het gebied van het sectorcomité II - Financiën

protocol

type protocol prom. 30/03/2015 pub. 04/06/2015 numac 2015024120 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Amendement aan het Protocolakkoord van 11 maart 2008 tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet, betreffende de internationale notificatie door België in het kader van het Internationaal Gezondheidsre

bericht

type bericht prom. 30/03/2015 pub. 24/08/2015 numac 2015022284 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid 30 MAART 2015 - Bericht over de grenzen voor voorschotten voor geneeskundige verstrekkingen inzake tandverzorging

bijakte

type bijakte prom. 30/03/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024121 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanhangsel tot wijziging van het protocolakkoord tussen de federale regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de grondwet bedoelde overheden inzake de organisatie en financiering van een nationaal contactpunt grensoverschrijdende gezondheidszorg,

document

type document prom. 30/03/2015 pub. 04/06/2015 numac 2015024122 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Gemeenschappelijke verklaring over de geïntegreerde zorg voor chronisch zieken
^