B.S. Index van de afkondigingen van 28 april 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015022159 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende bepalingen betreffende de pensioenen van de publieke sector type wet prom. 28/04/2015 pub. 11/06/2015 numac 2015003220 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen type wet prom. 28/04/2015 pub. 26/05/2015 numac 2015003178 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen type wet prom. 28/04/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015000662 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016. - Duitse vertaling type wet prom. 28/04/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015000679 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen betreffende de pensioenen van de publieke sector. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015012133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot instelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 24/06/2015 numac 2015012114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de indexatie type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015201941 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015201917 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 24/06/2015 numac 2015012122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Lui type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 24/06/2015 numac 2015012120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Hen type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015201866 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015201873 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het sectoraal systeem ecocheques (1) type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015201915 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het bedrag en wijze van type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015201877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de risicogroepen 2014 type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015201879 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot coördinatie van de sectorale bepalingen inzake de type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015012123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstels type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015012119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdrage aan het "Fon type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 01/02/2019 numac 2015201940 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de toekenning van een bestaanszekerheidsvergoeding bij overmacht type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 24/06/2015 numac 2015012118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a)de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de vaststelling van de opzegtermijnen voor de onderneming type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 08/04/2016 numac 2016000223 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van de artikelen 2751, 2753, 2757, 2758 en 2759, van het Wetboek van de type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 24/06/2015 numac 2015201916 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de toekenning van ee type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 24/06/2015 numac 2015201922 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, tot vaststelling van de inspanning type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 24/06/2015 numac 2015201919 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 24/06/2015 numac 2015201952 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, tot vaststelling van de opzeggingstermi type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 24/06/2015 numac 2015201914 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, tot vaststelling van de bijdragen te storten door type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 24/06/2015 numac 2015201867 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2013-2014 voor de havenarbeiders van het logistiek type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 24/06/2015 numac 2015201912 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2011 betr type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 24/06/2015 numac 2015201868 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, houdende het akkoord betreffende de opzeggingstermijnen type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 24/06/2015 numac 2015201875 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, tot inning van de werkgeversbijdragen aan het "Sociaal Fonds van de betonind type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 24/06/2015 numac 2015201874 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeens type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 24/06/2015 numac 2015012117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot vaststelling van de loon- en arbeid type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 24/06/2015 numac 2015012116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Lui type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 16/06/2015 numac 2015201878 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 16/06/2015 numac 2015201876 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de voordelen toegekend overeenkomstig de statuten van het "Zeevissersf type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015003195 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit betreffende de benoeming van een regeringscommissaris die de Minister belast met de voogdij over de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Loterij » vertegenwoordigt, alsook betreffende de bezoldiging van laatstgenoemde r type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 12/05/2015 numac 2015201872 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98ter van 24 maart 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffen type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015201903 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren gelegen op het grondgebied van Seraing, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waa type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015201838 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015201815 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen de toelating wordt verleend om sommige werknemers op zondag en 's nachts tewerk te stellen type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015201789 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015022125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 27 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015024112 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015202228 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bij type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 04/05/2015 numac 2015022146 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft de accreditering van tandheelkundigen, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 04/05/2015 numac 2015014144 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van Infrabel, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 04/05/2015 numac 2015014143 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten en van de gecoördineerde statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015003171 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5 type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015003196 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015018163 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2013 tot benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015201920 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor besta type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 10/06/2015 numac 2015201951 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Sociaal Fond type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 10/06/2015 numac 2015012111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenk type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 10/06/2015 numac 2015012110 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenk type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 10/06/2015 numac 2015012109 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de bijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015003170 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van de artikelen 2751, 2753, 2757, 2758 en 2759, van het Wetboek van de type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 21/05/2015 numac 2015024125 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 2009 inzake het op de markt brengen en de informatie voor de eindgebruikers van batterijen en accu's, en tot opheffing van het koninklijk besluit van 17 maart 1997 inzake batterijen type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 15/05/2015 numac 2015003198 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van Staatsbons type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015202276 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015202275 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/04/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015200247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 2012 tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel voor de Overheidssector type ministerieel besluit prom. 28/04/2015 pub. 20/05/2015 numac 2015029227 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van een lid van de Commissie voor het patrimonium van de « Haute Ecole de la Communauté française Albert Jacquard »

bericht

type bericht prom. 28/04/2015 pub. 26/05/2015 numac 2015000239 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht inzake de bijlage B bij de Ministeriële richtlijn MFO-2 van 13 april 2012 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie. - Gehypothekeerde capaciteit. - Prestatielijn

document

type document prom. 28/04/2015 pub. 01/06/2015 numac 2015035627 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden

erratum

type erratum prom. 28/04/2015 pub. 05/06/2015 numac 2015022196 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 27 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri
^