B.S. Index van de afkondigingen van 8 mei 2015

Snelle toegang:

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/05/2015 pub. 09/06/2015 numac 2015035668 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de opleiding van het hoger beroepsonderwijs "winkelmanagement" als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen en CVO Hoger Instituut der Kempen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/05/2015 pub. 09/06/2015 numac 2015035692 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de opleiding van het hoger beroepsonderwijs "winkelmanagement" als nieuwe opleiding van Odisee en CVO Kisp-VTI Aalst type besluit van de vlaamse regering prom. 08/05/2015 pub. 09/06/2015 numac 2015035669 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de opleiding van het hoger beroepsonderwijs "winkelmanagement" als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen en CVO LBC-NVK `Antwerpen' type besluit van de vlaamse regering prom. 08/05/2015 pub. 09/06/2015 numac 2015035694 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de opleiding van het hoger beroepsonderwijs "winkelmanagement" als nieuwe opleiding van UC Leuven en ACE-Groep T CVO type besluit van de vlaamse regering prom. 08/05/2015 pub. 08/06/2015 numac 2015035699 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap wat betreft de omzetting van personeelspunten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/05/2015 pub. 04/06/2015 numac 2015035672 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van programmaties van type 3 in het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 08/05/2015 pub. 03/06/2015 numac 2015035665 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015035661 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in media en entertainment business als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/05/2015 pub. 09/06/2015 numac 2015035695 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de opleiding van het hoger beroepsonderwijs "winkelmanagement" als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel en CVO COOVI type besluit van de vlaamse regering prom. 08/05/2015 pub. 09/06/2015 numac 2015035696 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de opleiding van het hoger beroepsonderwijs "winkelmanagement" als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent en CVO Panta Rhei type besluit van de vlaamse regering prom. 08/05/2015 pub. 09/06/2015 numac 2015035698 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de opleiding van het hoger beroepsonderwijs "winkelmanagement" als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid en CVO HITEK type besluit van de vlaamse regering prom. 08/05/2015 pub. 12/06/2015 numac 2015035720 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van onderhoudspremies voor onderhoudswerkzaamheden aan beschermde militaire begraafplaatsen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/05/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015035732 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende installatie van het Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant type besluit van de vlaamse regering prom. 08/05/2015 pub. 20/07/2015 numac 2015035710 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2009 betreffende de uitgifte van Vlaamse schuldbewijzen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/05/2015 pub. 09/06/2015 numac 2015035693 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de opleiding van het hoger beroepsonderwijs "winkelmanagement" als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL en PCVO Limburg

decreet

type decreet prom. 08/05/2015 pub. 26/05/2015 numac 2015035617 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/05/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015000722 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de **** van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en hun ****. - **** vertaling type omzendbrief prom. 08/05/2015 pub. 20/05/2015 numac 2015000265 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de **** van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en hun ****

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2015 pub. 01/06/2015 numac 2015029239 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de opstelling van de kwalificatieprofielen die overeenstemmen met de opleidingsprofielen vastgesteld door de "Service francophone des Métiers et de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2015 pub. 01/06/2015 numac 2015029237 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de maatschappelijke zetel van de ARES type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2015 pub. 01/06/2015 numac 2015029236 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 september 2003 tot bepaling van het organiek reglement van de internaten en opvangtehuizen van het onderwijs georganiseerd doo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2015 pub. 01/06/2015 numac 2015029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2013 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met het opmaken van een gemeenschappelijke externe proef i type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2015 pub. 01/06/2015 numac 2015029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor de erkenning van nuttige ervaring voor de leden van het onderwijzend personeel van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesu type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015029218 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de administrateur-generaal van "Wallonie-Bruxelles International" bij mandaat wordt benoemd

erratum

type erratum prom. 08/05/2015 pub. 23/06/2015 numac 2015031390 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissingvan het Brussels Instituut voor Milieubeheer, die een afwijking toekent op een verbod van de Ordonnantie betreffende het natuurbehoud van 1 maart 2012. - Erratum
^