B.S. Index van de afkondigingen van 15 mei 2015

Snelle toegang:

decreet

type decreet prom. 15/05/2015 pub. 09/06/2015 numac 2015029249 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord, gesloten op 26 februari 2015, tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de oprichting en het beheer van een "Cadre francophone des certifications " type decreet prom. 15/05/2015 pub. 10/06/2015 numac 2015029252 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet waarbij de overheidsbesturen van het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest ertoe worden gemachtigd vermogensverrichtingen uit te voeren voor rekening van de Franse Gemeenschap en de entiteiten die eronder ressorteren

erratum

type erratum prom. 15/05/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015029550 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord, gesloten op 26 februari 2015, tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de oprichting en het beheer van een "Cadre francophone des certifications "
^