B.S. Index van de afkondigingen van 19 mei 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/05/2015 pub. 10/06/2015 numac 2015007131 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de masterproef in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2014-2015 van de 165ste promotie polytechniek en de 150ste promotie sociale en militair type koninklijk besluit prom. 19/05/2015 pub. 19/06/2015 numac 2015009253 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoemingen, herbenoemingen en ontslag van leden van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen type koninklijk besluit prom. 19/05/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Internationale Organisatie voor Migratie type koninklijk besluit prom. 19/05/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016000013 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de organisatie `Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees'

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024138 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 26 van het koninklijk besluit van 18 juni 2014 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree type ministerieel besluit prom. 19/05/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015203151 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 19/05/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015203150 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

document

type document prom. 19/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015000296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Projectoproep in het kader van het fonds voor Asiel, Migratie en Integratie 2014-2020 - AMIF-NR 3 : Integratie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2015 pub. 15/06/2015 numac 2015029256 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende een benoeming in het mandaat van bestuurder van de "Université de Liège"
^