B.S. Index van de afkondigingen van 18 juni 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/06/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015002007 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbar

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015031438 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/790 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende bepaling van de datum van inwerkingtreding van het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse G type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/06/2015 pub. 21/04/2017 numac 2017011654 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2015/773 van het college van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de aanstelling van een lid dat de werknemersorganisaties vertegenwoordigt in het beheerscomité van het Franstalig Brussels instituut voor beroepsopleiding type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/06/2015 pub. 19/01/2018 numac 2018010111 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/773 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de aanstelling van een lid dat de werknemersorganisaties vertegenwoordigt in het beheerscomité van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding
^