B.S. Index van de afkondigingen van 23 juni 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015203205 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 18 november 2010 tot invoering van bepaalde afwijkingen voor de toelating van de groentegewassen die traditioneel geteelt worden in specifieke streken of die geen handelswaarde type ministerieel besluit prom. 23/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015203216 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlagen 1 en 2 bij het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014 betreffende de rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen en tot opheffing van verschillende desbetreffende bepalingen type ministerieel besluit prom. 23/06/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015203264 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de aanvragen tot toekenning of tot aanpassing van de basisbetalingsrechten via het gebruik van de regionale reserve ten gunste van de landbouwers type ministerieel besluit prom. 23/06/2015 pub. 24/07/2015 numac 2015035918 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid type ministerieel besluit prom. 23/06/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015036012 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2015 betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in de periode van 1 januari 2015 tot 30 juni 2015 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van d
^