B.S. Index van de afkondigingen van 6 juli 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/07/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015021034 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 06/07/2015 pub. 04/08/2015 numac 2015035982 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 6 juni 2013 tot erkenning van centra voor paarden met toepassing van artikel 35 van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. 06/07/2015 pub. 05/08/2015 numac 2015031501 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot bepaling van de referentierentevoet voor de vaststelling van het maximumbedrag van de gebruikssubsidie voor de rusthuizen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie type ministerieel besluit prom. 06/07/2015 pub. 06/08/2015 numac 2015011297 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van het pilootproject Roma in het kader van het Operationeel Programma Doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 06/07/2015 pub. 06/08/2015 numac 2015011296 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van het project "Begeleiders art. 60, § 7" van as 2 van het Operationeel Programma Doelstelling "Regionaal Concurrentievermogen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/07/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015022253 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministeriële omzendbrief betreffende de termijn voor de aangifte van de historische gegevens in het kader van de realisatie van een elektronische loopbaangegevensbank en het elektronisch pensioendossier voor het overheidspersoneel
^