B.S. Index van de afkondigingen van 7 juli 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/07/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015203360 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijzigint van ministerieel besluit van 27 augustus 2014 betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen type ministerieel besluit prom. 07/07/2015 pub. 05/08/2015 numac 2015029361 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het programmatiecomité bedoeld in artikel 22/1 van het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de "Office de la Naissance et de l'Enfance", afgekort "ONE" type ministerieel besluit prom. 07/07/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015204674 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende permanent zwemverbod in de zwemzones van Nonceveux, Belvaux, Ouren en Royompré
^