B.S. Index van de afkondigingen van 21 juli 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/07/2015 pub. 03/08/2015 numac 2015007176 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 1985 tot regeling van de organisatie en de werking van het Nationaal Geografisch Instituut en van de vereffening van de subsidies aan dit Instituut
^