B.S. Index van de afkondigingen van 27 juli 2015

Snelle toegang:

overeenkomst

type overeenkomst prom. 27/07/2015 pub. 24/08/2015 numac 2015022283 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in uitvoering van artikel 53,

erkenning

type erkenning prom. 27/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015018262 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^