B.S. Index van de afkondigingen van 28 juli 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/07/2015 pub. 11/08/2015 numac 2015011309 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 99 houdende bevestiging van erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur in toepassing van artikel 5 van het ministerieel besluit van 20 september 2012 tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ond type ministerieel besluit prom. 28/07/2015 pub. 09/09/2015 numac 2015036104 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende het Algemeen Reglement van de Certificering type ministerieel besluit prom. 28/07/2015 pub. 13/08/2015 numac 2015036008 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 januari 2008 tot definitieve erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor het Europees Landbouwgarantiefonds en voor het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), wat type ministerieel besluit prom. 28/07/2015 pub. 28/01/2016 numac 2016200249 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 21 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029372 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2013 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/2015 pub. 19/08/2015 numac 2015029402 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd gesubsidieerd officieel voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/2015 pub. 19/08/2015 numac 2015029400 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd gesubsidieerd officieel secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beper type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/2015 pub. 12/10/2015 numac 2015029461 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van bestuurders binnen de raad van bestuur van KERAMIS - Centre de la céramique de la Communauté française ASBL
^