B.S. Index van de afkondigingen van 30 juli 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015036016 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2012 tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in artikel 14, § 1, tweede lid, van het type ministerieel besluit prom. 30/07/2015 pub. 03/09/2015 numac 2015000429 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2006 betreffende het register dat gegevens bevat aangaande sommige handelingen door veiligheidsagenten type ministerieel besluit prom. 30/07/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015204400 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Regering van 23 april 2015 tot regeling van de terugbetaling van onkosten in sommige instellingen van de Duitstalige Gemeenschap
^