B.S. Index van de afkondigingen van 19 augustus 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/08/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015022286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt i type ministerieel besluit prom. 19/08/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015022287 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 19/08/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015022288 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 19/08/2015 pub. 26/08/2015 numac 2015036093 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2014 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/08/2015 pub. 17/09/2015 numac 2015031596 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 januari 2013 tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd voor de inning en de invordering van bepaalde bedragen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/08/2015 pub. 02/09/2015 numac 2015029412 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de **** **** houdende benoeming van de leden van de Commissie die belast is advies te geven betreffende de aanwerving, in het gesubsidieerd onderwijs, van houders van voldoend geachte **** die anders ****
^