B.S. Index van de afkondigingen van 28 augustus 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/08/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015031554 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2011 houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het bestuur der plaatselijke besturen in verband met het administratief toezicht op de gemeenten, de intercommunales en de pol type ministerieel besluit prom. 28/08/2015 pub. 11/09/2015 numac 2015024204 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2015 tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten type ministerieel besluit prom. 28/08/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015031585 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 28/08/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015031586 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/08/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015031606 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning aan de N.V. CSD Ingénieurs Conseils van de erkenning als opdrachthouder voor effectenstudies
^