B.S. Index van de afkondigingen van 1 september 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/09/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015011348 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van één van de commissarissen van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten type ministerieel besluit prom. 01/09/2015 pub. 09/10/2015 numac 2015022295 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijst, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte ve
^